למועדון פירות קפואים ליב


מבצע מעדני פרי ללא תוספת סוכר פיורדיפרוטה

2 יחידות ב - 29.90 ש"ח


מבצע ירקות קפואים הרדוף

2 יחידות ב - 34.90 ש"ח


עמוד 1 מתוך 1